Bokslut

Låt oss sköta det åt er!

Årsredovisningar

Vid årsredovisningen gäller det att inte göra fel. Det har hänt att åtal har väckts efter försenade eller felaktiga årsredovisningar. Alla aktiebolag ska lämna in en redovisning senast sju månader efter räkenskapsårets slut till Bolagsverket. Detta kräver noggrannhet och ni kan när som helst bli skyldiga att även sända in revisionsberättelsen. Sådana uppgifter älskar vi att utföra. Vi är specialiserade och ser till att allt kommer in i tid, utan fel och brister. Ni behöver aldrig oroa er för att få onödiga bekymmer med myndigheter..

Löpande bokföring

Skatteverket kan när som helst begära att titta på er bokföring. Som företagare har ni en skyldighet enligt lag att hela tiden sköta den löpande bokföringen. Varje inkomst och utgift måste snabbt föras in i systemet. Alla företag tjänar på att ta hjälp med att sköta bokföringen, oavsett om det är enskild firma eller ett aktiebolag med många anställda. Ni behöver inte tänka på regler eller hålla er uppdaterade med Skatteverkets information utan lämnar detta till kunniga personer som utbildat sig inom området och som gillar bokföring. Slappna av och ägna er åt det ni är proffs på istället.

Bokslut

För många företagare är bokslut mycket jobbigt och tidskrävande. Ni måste lägga ifrån er de vanliga arbetsuppgifterna och helt ägna er åt att få bokslutet klart i tid. Pressen är stor när det måste bli korrekt och allt måste föras in. Skatteverkets krav är höga, oavsett om ni driver en liten eller större firma och regelverket är en djungel som kräver de rätta verktygen att ta sig igenom. Genom att köpa in tjänsten kan ni bli av med ångesten som kontakten med Skatteverket innebär. Låt oss sköta det åt er, vi vet vad vi gör och älskar att göra bokslut.