Bokföring

Det är vad vi kan!

Löpande bokföring

Skatteverket kan när som helst begära att titta på er bokföring. Som företagare har ni en skyldighet enligt lag att hela tiden sköta den löpande bokföringen. Varje inkomst och utgift måste snabbt föras in i systemet. Alla företag tjänar på att ta hjälp med att sköta bokföringen, oavsett om det är enskild firma eller ett aktiebolag med många anställda. Ni behöver inte tänka på regler eller hålla er uppdaterade med Skatteverkets information utan lämnar detta till kunniga personer som utbildat sig inom området och som gillar bokföring. Slappna av och ägna er åt det ni är proffs på istället.

Arbetsgivarintyg

Alla anställda har rätt till att hämta ut arbetsgivarintyg hos sin arbetsgivare. Detta måste bli rätt ifyllt för att den berörda ska har rätt till ersättning efter en anställning. Intyget måste vara tydligt och korrekt utifrån arbetstagarens anställning. Vi hjälper er att utforma arbetsgivarintyget så att ni kan vara trygga med att det blir gjort på rätt sätt.

Löneadministration med kontrolluppgifter

Varje löneutbetalning lever sitt eget liv. Löneadministratören behöver hålla reda på vilken anställningsform löntagaren har, om det finns någon övertid, obekvämlighetstillägg eller annat som påverkar utbetalningen. Dessutom är uppgifterna omgärdade med många regler och lagar, som sekretesslagstiftning för behandling av personuppgifter. Det får heller inte bli fel i redovisningen.
Att ha en anställd löneadministratör är inte alltid det bästa alternativet eftersom det mesta av jobbet är koncentrerat till slutet av månaden och det kan då bli väldigt intensivt och stressigt med en deadline. Vi erbjuder er en erfaren och kunnig service, ni kan lugnt luta er tillbaka och lita på att vi ordnar allt.

Administration av hyror

Det är inte alltid lätt att få in alla hyror varje månad. Oavsett om ni är en liten bostadsrättsförening eller ett bostadsbolag med hyresgäster ska det varje månad skickas ut avier. Detta kräver administrativ personal som i sin tur kräver ersättning eller lön. Genom att ta hjälp av oss får ni in allt på ert konto varje månad. Vi håller också koll på att alla betalar och skickar ut påminnelser.

Löneredovisning

Varje månad ska du som arbetsgivare redovisa de anställdas löner och skatter till Skatteverket. Här drunknar många arbetsgivare i arbete. Det är ett mycket tidskrävande och kostsamt arbete, alla uppgifter ska fyllas i och du får inte missa en enda detalj. Genom att köpa in denna tjänst slipper ni allt merarbete samtidigt som ni slipper all oro med att göra fel i redovisningen till Skatteverket. I stället kan ni lägga tid och energi på att utveckla företaget.